Poential genotoxic impurities & genotoxic impurities

poential genotoxic impurities & genotoxic impurities are both same or different plzzzz clarify me.